04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016
04.05.2016

Kuruluşumuzca özelleştirilmelerini teminen ihale ilanına çıkılan; Muhtelif taşınmazların ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

 

- Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mahallesi, 2727 ada, 1 no.lu parseldeki 10.945,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki muhdesatı ile birlikte en yüksek teklif  23.700.000- TL ile Nazif BAYRAM,


Adana ili, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 828 ada, 213 no.lu parseldeki 412 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25/206 oranındaki hisseye karşılık gelen 50,00 m2 yüzölçümlü ticaret+konut alanı imarlı taşınmaza en yüksek teklif  102.000.- TL ile Mahmut URUÇ tarafından verilmiştir.

                                                                 

    Ayrıntı>>

ANKARA

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4  (06370)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 211 08 21-24     (0312)  211 08 27   iletisim@ttagayrimenkul.gov.tr